Mirëmbajtje mujore

Mirëmbajtje mujore

Ekipi i sanitareve tona në dispozicionin tuaj me orare sipas kerkesave tuaja.

Ne ofrojmë shërbimin e pastrimit ditor javor & mujor për ambientet tuaja.
Ekipi I Atlantik 3 kujdeset që shërbimi I pastrimit të jetë në përputhje me standartet europiane të cilat siguojnë cilësinë më të lartë të mundëshme .Ju investoni në biznesin tuaj,ne investojmë në mirëmbajtjen e tij.

Ju vëmë në dispozicionin tuaj ekipin e sanitareve me orare sipas kërkesave tuaja dhe gjithashtu realizojmë menaxhimin e materialeve & produkteve të pastrimit.